Ochrana údajů

Ochrana údajů na portálu pro podáváni žádostí o práci

Prohlášení o ochraně údajů v oblasti portálu a managementu žádostí o pracovní místo ve skupině BMK
(BMK Group GmbH & Co. KG, BMK professional electronics GmbH, BMK electronic solutions GmbH, BMK electronic services GmbH)

Děkujeme vám za váš zájem o naši stránku kariéry. Vaše osobní údaje zpracováváme s maximální pečlivostí a diskrétností. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Vaše údaje zpracováváme výhradně v souladu s platnými právními předpisy, především s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a se spolkovým zákonem o ochraně údajů (BDSG nový). V následujícím vysvětlujeme, jak zpracováváme vaše osobní údaje v rámci žádosti o pracovní místo.

1. Správce - osoba odpovědná za zpracování údajů

Správcem podle čl. 4 odst. 7 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů
(GDPR) je

BMK Group GmbH & Co. KG,

Werner-von-Siemens-Straße 6

86159 Augsburg,

Telefon: +49 (0)821 – 20788 – 100,

Telefax: +49 (0)821 – 20788 – 101,

E-Mail: info@bmk-group.de (viz níže  Impressum).

2. Osoba pověřená ochranou údajů

Ve svém podniku jsme jmenovali osobu pověřenou ochranou údajů.

Christian Köhler

fly-tech IT GmbH & Co. KG 

Winterbruckenweg 58 

86316 Friedberg

Telefon: 0821 207111 0

E-Mail: Datenschutz[at]bmk-group.de

pošta: poštovní adresa s dodatkem „osoba pověřená ochranou údajů“

3. Shromažďování údajů

V průběhu vaší online žádosti o pracovní místo jsou shromažďovány a zpracovávány údaje nezbytné k tomu, abychom se vaší žádostí o pracovní místo mohli zabývat. Přitom se jedná o:

 • jméno

 • příjmení

 • e-mailová adresa

 • podklady k žádosti o pracovní místo (průvodní dopis, životopis, vysvědčení, certifikáty a podobně, které jsou zprostředkované nahráním souborů)

 

Kromě toho máte možnost prostřednictvím formuláře žádosti o pracovní místo dobrovolně zaslat další údaje. Sem patří:

 • údaje o adrese

 • telefonní číslo

 • údaje o školách a povoláních (ukončení škol zkouškou, povolání)

 • fotografie

 

Při otevření naší stránky z vašeho prohlížeče jsou našim serverům automaticky zasílány technické informace. Zde se jedná o následující:

 • IP adresa

 • datum a čas požadavku

 • rozdíl časového pásma v porovnání s GMT (Greenwichský hlavní čas)

 • obsah požadavku (konkrétní stránka)

 • stav přístupu / stavový kód HTTP

 • přenesené množství dat

 • webová stránka, ze které požadavek přichází

 • prohlížeč

 • operační systém a jeho prostředí

 • jazyk a verze softwaru prohlížeče.

Shromažďování těchto údajů se provádí výhradně za účelem řádného zobrazení naší webové stránky na vašem systému a zaručuje stabilitu a bezpečnost webové prezentace.
 

Všeobecná upozornění o ochraně údajů

Prosím, respektujte také naše všeobecná upozornění o ochraně údajů týkající se dalších informací s ohledem na používání naší webové prezentace.

 

4. Účely zpracování a právní podklad

Vaše osobní údaje z vaší žádosti o pracovní místo zpracováváme za účelem rozhodnutí o uzavření pracovního poměru s vámi. Právním podkladem je přitom § 26 odst. 1 ve spojení s odst. 8 S. 2 spolkového zákona o ochraně údajů (BDSG) a Článek 6 odst. 1 písm. b GDPR.
Vaše osobní údaje můžeme dále zpracovávat, jestliže je to nezbytné pro odvrácení právních nároků z jednání o žádosti o pracovní místo uplatněných proti nám. Právním podkladem tohoto je přitom čl. 6 odst. 1 f) GDPR (oprávněný zájem).
Jestliže proces žádosti o pracovní místo vyústí v pracovní poměr, budeme osobní údaje, které jsme od vás již obdrželi, dále zpracovávat pro účely pracovního poměru podle § 26 odst. 1 spolkového zákona o ochraně údajů (BDSG), dokud to bude nezbytné pro realizaci nebo ukončení pracovního poměru nebo pro výkon nebo plnění práv a povinností zástupce zájmů pracovníků, které vyplývají ze zákona nebo z kolektivní smlouvy, z provozní nebo služební dohody.

 

5. Předávání údajů třetím osobám

Tento portál pro žádosti o pracovní místa obsahuje pracovní místa všech podniků podnikové skupiny, a proto mohou být údaje z vaší žádosti o pracovní místo předány následujícím podnikům:

BMK Group GmbH & Co. KG,
BMK electronic solutions GmbH,
BMK professional electronics GmbH,

všechny:

Werner-von-Siemens-Straße 6

86159 Augsburg,

Telefon: +49 (0)821 – 20788 – 100,

Telefax: +49 (0)821 – 20788 – 101

E-Mail: info[at]bmk-group.de

nebo:

BMK electronic services GmbH 

Feldstr. 2 

86156 Augsburg 

Telefon: +49 821 45574-0 

Telefax: +49 821 45574-895

E-Mail: info[at]bmk-services.de

Zadáním svých údajů udělujete souhlas s používáním vašich údajů ve všech podnicích právně propojených s podnikovým koncernem.

Po zadání a předání vašich údajů budou tyto předány podniku

Hansalog Services GmbH

Manfred-Wörner-Straße 115

73037 Göppingen

který jsme pověřili provozováním tohoto portálu pro podávání žádostí o práci.

6. Předání údajů do třetí země

Předání údajů do třetí země se neuskutečňuje.

7. Doba uložení údajů z žádostí o pracovní místo

Údaje z vaší žádosti o pracovní místo se zpracovávají a ukládají zásadně po dobu procesu žádání o pracovní místo.
Pokud by nedošlo k uzavření pracovního poměru, budou vaše osobní údaje z žádosti o pracovní místo vymazány nejpozději do šesti měsíců po ukončení jednání o žádosti o pracovní místo.
Toto neplatí, pokud s námi uzavřete pracovní poměr, pokud vymazání brání smluvní nebo zákonná ustanovení, pokud je další uložení nezbytné pro účely dokazování nebo pokud jste výslovně souhlasili s delším uložením.
Při zahrnutí do složky žadatelů o pracovní místo budou vaše údaje uloženy maximálně dvanáct měsíců.

8. Bezpečnost údajů

Za účelem ochrany údajů shromážděných v rámci vaší žádosti o pracovní místo
před manipulací, ztrátou nebo neoprávněným přístupem jsme učinili rozličná technická a organizační opatření.
Všechny vámi osobně zprostředkované údaje budou přenášeny prostřednictvím všeobecně běžného a bezpečného standardu TLS (Transport Layer Security) v zaklíčované podobě. TLS je bezpečný a prověřený standard, který se používá také například v internetovém bankovnictví. Bezpečné TLS spojení poznáte mimo jiné podle dodatku .. nebo podle symbolu zámku v adresním řádku vašeho prohlížeče.

9. Vaše práva

Vůči nám máte následující práva týkající se vašich osobních údajů:

 • právo na informace,

 • právo na opravu nebo vymazání,

 • právo na omezení zpracování,

 • právo na námitku proti zpracování,

 • právo na přenositelnost údajů.

Za účelem výkonu svých práv se, prosím, obraťte na nás nebo na naši osobu pověřenou ochranou údajů.

Přitom máte právo na to, abyste si u příslušného dozorového úřadu zabývajícího se ochranou údajů podali stížnost na námi prováděné zpracování vašich osobních údajů:

Bavorský zemský úřad pro dozor nad ochranou údajů

Promenade 27 (Schloss)

91522 Ansbach

Telefon: 0049 (0) 981 53 1300,

Telefax: 0049 (0) 981 53 98 1300,

E-Mail: poststelle[at]lda.bayern.de

Když to bude těžké, jsme opravdu silní.
Kdy je váš BMK moment?

Kontakty