Ochrana údajů

Prohlášení o ochraně údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

1. INFORMACE O SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(1) V následujícím textu informujeme o shromažďování osobních údajů při používání našich webových stránek. Osobní údaje jsou veškeré údaje, které se vás osobně týkají, například jméno, adresa, e-mailové adresy, chování uživatelů.

(2) Odpovědný v souladu s čl. 4, odst. 7 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) je BMK Group GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens-Straße 6, 86159 Augsburg, Telefon: +49 (0)821–20788–100, fax: +49 (0)821–20788–101, e-mail:  info[at]bmk-group.de  (viz naše impresum).

Náš zástupce pro ochranu osobních údajů je dostupný na emailu Datenschutz[at]bmk-group.de nebo na naší poštovní adrese s dodatkem "Zástupce pro ochranu osobních údajů".

(3) Kontaktujete-li nás e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, tak Vámi poskytnuté údaje (Vaše e-mailová adresa, příp. Vaše jméno a telefonní číslo) jsou uloženy, abychom odpověděli na Vaše dotazy. V této souvislosti vygenerovaná data smažeme poté, kdy je již není nutné ukládat, nebo omezíme zpracování, pokud existují zákonné povinnosti uchovávání.

(4) Pokud bychom chtěli pro jednotlivé funkce naší nabídky využít zadané poskytovatele služeb nebo pokud bychom chtěli Vaše údaje použít pro reklamní účely, budeme Vás podrobně informovat o příslušných postupech níže. Uvádíme také zadaná kritéria doby uložení.

2. VAŠE PRÁVA 

(1) Máte vůči nám následující práva týkající se Vašich osobních údajů:

 • právo na informace,

 • právo na opravení nebo vymazání,

 • právo na omezení zpracování,

 • právo na námitku proti zpracování,

 • právo na přenositelnost údajů.

(2) Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů na námi zpracované Vaše osobní údaje.

Odpovědným dozorovým úřadem pro ochranu osobních údajů je Bavorský státní úřad pro dohled nad ochranou osobních údajů, Promenade 27 (Schloss), 91522 Ansbach,

Telefon: 0049 (0) 981 53 1300,

Telefax: 0049 (0) 981 53 98 1300,
E-Mail: poststelle[at]lda.bayern.de

3. SHROMAŽDOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI  NÁVŠTĚVĚ NAŠÍ WEBOVÉ STRÁNKY  

(1) Při používání webových stránek pouze informativním způsobem, tedy jestliže se neregistrujete nebo nám jinak předáváte informace, shromažďujeme jen ta osobní data, která nám poskytuje Váš prohlížeč na našem serveru. Pokud si přejete zobrazit naše webové stránky, shromažďujeme následující údaje, které jsou pro nás technicky nezbytné k tomu, abychom Vám naše webové stránky mohli zobrazit a zajistili stabilitu a bezpečnost (právní základ je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR):

 • IP adresa

 • datum a čas požadavku

 • rozdíl časového pásma v porovnání s GMT (Greenwichský hlavní čas)

 • obsah požadavku (konkrétní stránka)

 • stav přístupu / stavový kód HTTP

 • přenesené množství dat

 • webová stránka, ze které požadavek přichází

 • prohlížeč

 • operační systém a jeho prostředí

 • jazyk a verze softwaru prohlížeče.

(2) Kromě výše uvedených údajů se soubory cookies při používání našich webových stránek ukládají ve Vašem počítači. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na Vašem pevném disku, které jsou spojeny s prohlížečem, který používáte, a jehož prostřednictvím určité informace proudí na místo, které nastavuje cookies (zde prostřednictvím nás). Soubory cookies nemohou spouštět programy ani přenášet viry do Vašeho počítače. Slouží k tomu, aby internetová nabídka byla celkově uživatelsky přívětivější a efektivnější.

(3) Používání cookies:

Naše webové stránky používají takzvané "cookies". Cookies jsou malé textové soubory a nezpůsobují žádné škody na Vašem zařízení. Jsou uloženy buď dočasně po dobu trvání relace (session cookies) nebo trvale (permanent cookies) ve Vašem zařízení. Relační cookies jsou po skončení Vaší návštěvy automaticky smazány. Trvalé soubory cookies zůstávají ve Vašem zařízení uloženy, dokud je nesmažete sami nebo dokud je Váš webový prohlížeč automaticky neodstraní.

V některých případech mohou být uloženy také soubory cookies třetích stran ve Vašem zařízení, když vstoupíte na naše webové stránky (Third-Party-Cookies). Ty nám nebo Vám umožňují používat určité služby poskytované třetí stranou (např. soubory cookies pro zpracování platebních služeb).

Cookies mají různé funkce. Mnoho souborů cookies je technicky nezbytné, protože by některé funkce webových stránek bez nich nefungovaly (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazení videí). Jiné soubory cookies slouží k vyhodnocení chování uživatelů nebo k zobrazování reklam.

Cookies, které jsou nutné k provedení elektronického procesu komunikace (nezbytné cookies) nebo k poskytování určitých, Vámi požadovaných funkcí (funkční cookies, např. pro funkci nákupního košíku) nebo pro optimalizaci webových stránek (např. cookies pro měření webového publika) jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, pokud není uveden jiný právní základ. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud byl vyžádán souhlas s uchováváním souborů cookies, provádí se ukládání dotyčných cookies výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR); souhlas lze kdykoli odvolat.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o používání souborů cookies a povolili soubory cookies pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijetí souborů cookies pro určité případy nebo obecně a umožnili automatické mazání souborů cookies při zavření prohlížeče. Při zakázání souborů cookies mohou být funkce této webové stránky omezeny.

Pokud jsou cookies používány třetími stranami nebo pro účely analýzy, budeme Vás o tom informovat samostatně v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a v případě potřeby požádáme o Váš souhlas.

Používáme cookies-banner k aktivnímu souhlasu nebo odmítnutí sledovacích souborů cookies třetích stran (mj. pro Google Analytics). Na začátku návštěvy webových stránek se každý uživatel aktivně rozhodne, zda bude souhlasit s nastavením sledovacích /reklamních souborů cookies, nebo zda to odmítne. Sledovací/ reklamní cookies jsou teprve tehdy nastaveny, pokud je aktivně neodsouhlasíte. Své rozhodnutí můžete kdykoli změnit v části Nastavení ochrany osobních údajů.

4. DALŠÍ FUNKCE A NABÍ´DKY NAŠÍ WEBOVÉ STRÁNKY 

(1) Kromě čistě informativního používání našich webových stránek nabízíme různé služby, které můžete v případě Vašeho zájmu využít. K tomu obvykle musíte poskytnout další osobní údaje, které používáme při poskytování příslušné služby a na které se vztahují na výše uvedené zásady zpracování údajů.

(2) Částečně využíváme ke zpracování Vašich údajů externí poskytovatele služeb. Tito byly námi pečlivě vybráni a zadáni, jsou vázáni našimi pokyny a jsou pravidelně kontrolováni.

(3) Dále můžeme sdílet Vaše osobní údaje s třetími stranami, pokud spolu s partnery nabízíme účast na akcích, loterie, smlouvy nebo podobné služby. Bližší informace k tomuto obdržíte při poskytnutí svých osobních údajů nebo v popisu nabídky uvedené níže.

(4) Pokud naši poskytovatelé služeb nebo partneři sídlí v zemi mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), budeme Vás informovat o důsledcích této okolnosti v popisu nabídky.

(5) Portály BMK pro zpracování dat: Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu, který je nezbytný pro vytvoření, návrh obsahu nebo změnu právního vztahu (údaje o stavu). To se provádí na základě čl. 6 odst. 1, písm. b) GDPR, které umožňuje zpracování údajů pro plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. Osobní údaje o používání těchto webových stránek (údaje o používání) shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu nezbytném k tomu, abychom uživateli umožnili nebo účtovali za používání služby.

Shromážděné údaje o zákaznících budou smazány po uzavření objednávky nebo ukončení obchodního vztahu. Zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

5. NÁMITKA PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ NEBO ODVOLÁNÍ JEJICH ZPRACOVÁNÍ  

(1) Pokud jste udělili souhlas se zpracováním Vašich údajů, můžete jej kdykoli odvolat. Takové odvolání má vliv na přípustnost zpracování Vašich osobních údajů poté, co jste nám je poskytli.

(2) Pokud zpracování Vašich osobních údajů zakládáme na vyvažování zájmů, můžete proti zpracování vznést námitku. To je případ, kdy zpracování není nutné ke splnění smlouvy s Vámi, kterou předkládáme v následujícím popisu funkcí. Při uplatňování takové námitky Vás žádáme, abyste vysvětlili důvody, proč bychom neměli zpracovávat Vaše osobní údaje tak, jak to děláme. V případě Vaší oprávněné námitky situaci zkontrolujeme a buď ukončíme nebo přizpůsobíme zpracování údajů, nebo Vám ukážeme naše přesvědčivé důvody pro ochranu, na jejichž základě pokračujeme ve zpracování.

(3) Samozřejmě můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem reklamy a analýzy dat. O Vaší vznesené reklamní námitce nás můžete informovat na následujících kontaktních údajích:

BMK Group GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens-Straße 6, 86159 Augsburg, Telefon: +49 (0)821–20788–100, Fax: +49 (0)821–20788–101, E-mail:  info[at]bmk-group.de

a  datenschutz[at]bmk-group.de

6. EXTERNÍ HOSTING

Tato webová stránka je hostována externím poskytovatelem služeb (hoster). Osobní údaje shromážděné na této webové stránce jsou uloženy na serverech poskytovatele služeb. Ty mohou zahrnovat především IP adresy, žádosti o kontakty, meta a komunikační data, smluvní údaje, kontaktní údaje, jména, přístupy k webovým stránkám a ostatní data generovaná prostřednictvím webových stránek.

Použití poskytovatele služeb slouží k účelům plnění smlouvy vůči našim potenciálním i stávajícím zákazníkům (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) a v zájmu bezpečného, rychlého a efektivního poskytování naší online nabídky profesionálním poskytovatelem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Náš poskytovatel služeb bude zpracovávat Vaše údaje pouze v rozsahu nezbytném pro splnění jeho povinností plnění a bude se řídit našimi pokyny s ohledem na tyto údaje.

Uzavření smlouvy přes zpracování objednávek

Abychom zajistili zpracování v souladu s ochranou údajů, uzavřeli jsme s naším poskytovatelem smlouvu o zpracování objednávek.

7. INTEGRACE YOUTUBE VIDEÍ

(1) Do naší online nabídky jsme začlenili videa YouTube, která jsou uložena na www.YouTube.com a lze je přehrávat přímo z našich webových stránek.

(2) Návštěvou webových stránek získává YouTube informace, které jste navštívili na příslušné podstránce našich webových stránek. K tomu jsou předávány údaje uvedené v bodě 3 tohoto prohlášení. To se provádí bez ohledu na to, zda YouTube poskytuje uživatelský účet, přes který jste přihlášeni, nebo zda žádný uživatelský účet neexistuje. Pokud jste přihlášeni ke službě Google, Vaše údaje budou přímo spojeny s Vaším účtem. Pokud nechcete být přiřazeni ke svému profilu na YouTube, musíte se před aktivací tlačítkem (spuštěním) odhlásit. YouTube ukládá Vaše údaje jako uživatelské profily a používá je pro reklamu, průzkum trhu a / nebo na základě potřeb pro vytváření designu svých webových stránek. Toto hodnocení se provádí zejména (i pro nepřihlášené uživatele) pro poskytování reklamy orientované na poptávku a pro informování ostatních uživatelů sociální sítě o Vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitku proti vytvoření těchto uživatelských profilů, avšak abyste je mohli uplatnit, musíte se obrátit na YouTube.

(3) Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování společností YouTube naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů. K dispozici jsou také další informace o Vašich právech a nastaveních na ochranu Vašeho soukromí: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de. Společnost Google také zpracovává Vaše osobní údaje v USA a je podrobena „štítu soukromí“ EU-USA (EU-US-Privacy-Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

8. INTEGRACE GOOGLE MAPS (se souhlasem)

Tato webová stránka používá mapovou službu Google Maps prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Aby bylo zajištěno soukromí této webové stránky, jsou Google Maps při prvním návštěvě této webové stránky deaktivovány. Přímé spojení se servery Společnosti Google je navázáno pouze tehdy, pokud Google Maps aktivujete nezávisle (souhlas podle čl. 6 odst. 1, písm. a) GDPR). Tím zabráníte přenosu dat do Googlu při prvním vstupu na stránky.

Po aktivaci budou Google Maps ukládat Vaši IP adresu. Ta je pak obvykle převedena na server Google v USA a tam uložena.  Poskytovatel této stránky nemá žádný vliv na tento přenos dat po aktivaci Google Maps.

Další informace o tom, jak nakládat s uživatelskými údaji, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

9. Nástroje pro analýzu a nástroje třetích stran

Když navštívíte tuto webovou stránku, může být Vaše chování při prohlížení statisticky vyhodnoceno. To se provádí především s cookies a s takzvanými analytickými programy.

Podrobné informace o těchto analytických programech naleznete v následujících zásadách ochrany osobních údajů.

(1) Google Analytics

Tato webová stránka využívá funkce webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Analytics používá takzvané "cookies". Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho používání webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o Vašem používání této webové stránky jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google v USA a tam uloženy.

Ukládání souborů cookies Google Analytics a použití tohoto analytického nástroje se provádí na základě čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze chování uživatelů za účelem optimalizace, jak svých webových stránek, tak reklamy. Pokud byl požadován odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním cookies), provádí se zpracování výhradně na základě čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Anonymizace IP

Na této webové stránce jsme aktivovali funkci anonymizace IP. Tím se zkrátí vaše IP adresa od společnosti Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru před převodem do Spojených států. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Společnosti Google v USA a tam zkrácena. Jménem provozovatele těchto webových stránek společnost Google použije tyto informace za účelem vyhodnocení Vašeho používání webových stránek, kompiluje zprávy o aktivitě na webových stránkách a poskytuje provozovateli webových stránek další služby související s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu. IP adresa přenesená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.

Plugin prohlížeče

Ukládání souborů cookies můžete zabránit tím, že odpovídajícím způsobem nastavíte software prohlížeče. Upozorňujeme Vás však, že v tomto případě nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Můžete také zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s Vaším používáním webové stránky (včetně vaší IP adresy) společnosti Google a zpracováním těchto údajů společností Google stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Nesouhlas se shromažďováním údajů

Shromažďování Vašich údajů službou Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Je nastaven soubor cookie pro odhlášení, který brání shromažďování vašich údajů při budoucích návštěvách této webové stránky: deaktivování služby Google Analytics.

Další informace o tom, jak Google Analytics zpracovává uživatelská data, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zpracování objednávek

Uzavřeli jsme se společností Google smlouvu o zpracování objednávek a při používání služby Google Analytics jsme plně implementovali přísné požadavky německých úřadů pro ochranu osobních údajů.

Demografické vlastnosti služby Google Analytics

Tato webová stránka používá funkci "demografické charakteristiky" služby Google Analytics. To umožňuje vytvářet sestavy, které obsahují prohlášení o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránky. Tato data pocházejí ze zájmově podložené reklamy společnosti Google i z údajů návštěvníků třetích stran. Tato data nelze přidružit ke konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat prostřednictvím nastavení reklamy ve svém účtu Google nebo obecně zakázat shromažďování Vašich údajů službou Google Analytics, jak je uvedeno v položce "Nesouhlas se shromažďováním údajů".

Doba uložení

Data na úrovni uživatele a události uložená společností Google, která jsou propojena se soubory cookies, rozpoznání uživatelů (např. ID uživatele) nebo reklamními ID (např. soubory DoubleClick-cookies, propagační ID pro androidy), budou po 14 měsících anonymizována nebo smazána. Podrobnosti naleznete na následujícím odkazu: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

10. DOPLŇUJÍCÍ POZNÁMKY PRO FACEBOOKOVOU FAN-STRÁNKU

(1) Společně zodpovědné osoby za zpracování

Nalézáte se na facebookové fanouškovské stránce:

BMK Group GmbH & Co. KG 

Werner-von-Siemens-Straße 6
86159 Augsburg

Telefon: +49 (0)821 – 20788 – 100
Telefax: +49 (0)821 – 20788 – 101
E-Mail: info[at]bmk-group.de

Pro zde nabízené informační služby využíváme technickou platformu facebook.com a služeb Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (dále jen "Facebook").

My, jakožto provozovatel fanouškovské stránky jsme společně se společností Facebook zodpovědní za zpracování v souladu se zákony na ochranu osobních údajů. Smlouvu podle čl. 26, odst. 1 GDPR naleznete pod následujícím odkazem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

 

(2) Kontaktní údaje pro ochranu údajů

Kontaktní údaje našeho zástupce pro ochranu osobních údajů naleznete v bodě 1, odst. 2. Zástupce pro ochranu osobních údajů provozovatele platformy lze kontaktovat prostřednictvím následujícího odkazu: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

 

(3) Obecné infromace o zpracování údajů

Poukazujeme na to, že tuto stránku na Facebooku a její funkce používáte na vlastní odpovědnost. To platí zejména pro používání interaktivních funkcí (např. komentování, sdílení, hodnocení).

 

(4) Automatické zpracování dat při návštěvě naší fanouškovské stránky na Facebooku

Když navštívíte naši facebookovou stránku, Facebook shromažďuje mimo jiné vaši IP adresu a další informace, které jsou k dispozici ve formě souborů cookies ve Vašem počítači. Tyto informace se používají k tomu, abychom nám jako provozovateli facebookových stránek poskytli statistické informace o používání stránky Facebooku. Facebook poskytuje další informace o tomto tématu na následujícím odkazu: http://de-de.facebook.com/help/pages/insights
Údaje shromážděné v této souvislosti o Vás budou zpracovány Facebookem a v případě potřeby převedeny do zemí mimo Evropskou unii. Jaké informace Facebook obdrží a jak jsou použity, popisuje Facebook ve všeobecné formě ve směrnici pro používání dat. Naleznete zde také informace o možnostech kontaktování Facebooku, stejně jako možnosti nastavení reklam. Směrnice po používání dat jsou k dispozici na následujícím odkazu: http://de-de.facebook.com/about/privacy

Úplnou směrnici pro zpracování dat Facebooku naleznete zde: https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy

Způsob, jakým Facebook používá údaje z návštěvy facebookových stránek pro své vlastní účely, do jaké míry jsou aktivity na stránce Facebooku přiřazeny jednotlivým uživatelům, jak dlouho Facebook tyto údaje ukládá a zda jsou údaje z návštěvy stránky Facebook předávány třetím stranám, není společností Facebook s konečnou platností a jasně uveden a není nám znám.

Při přístupu na facebookovou stránku se IP adresa přiřazená Vašemu zařízení přenáší na Facebook. Podle Facebooku je tato IP adresa anonymizována (pro "německé" IP adresy) a smazána po 90 dnech. Facebook také ukládá informace o zařízeních svých uživatelů (např. jako součást funkce "Oznámení o registraci"); v případě potřeby může Facebook přiřadit IP adresy jednotlivým uživatelům.

Pokud jste v současné době přihlášeni k Facebooku jako uživatel/ka, je na Vašem zařízení soubor cookie s Vaším Facebook ID. To umožňuje Facebooku rozpoznat, že jste tuto stránku navštívili a jak jste ji použili. To platí i pro všechny ostatní facebookové stránky. Pomocí tlačítek Facebooku vložených na webových stránkách může Facebook zaznamenávat Vaše návštěvy těchto webových stránek a přiřadit je k Vašemu profilu na Facebooku. Tyto údaje mohou být použity k nabízení obsahu nebo reklamy Vám přizpůsobené na míru.

Pokud se tomuto chcete vyhnout, měli byste se odhlásit z Facebooku nebo zakázat funkci "zůstat přihlášeni", odstranit soubory cookie, které existují ve Vašem zařízení, a ukončit a restartovat Váš prohlížeč. Tímto způsobem smažete informace na Facebooku, které Vás mohou přímo identifikovat. To Vám umožní používat naši facebookovou stránku, aniž by bylo odhaleno Vaše Facebook ID. Při přístupu k interaktivním funkcím stránky (označení To se mi líbí, komentování, sdílení, zprávy atd.) se zobrazí stránka pro přihlášení na Facebook. Po případném přihlášení jste pro Facebook opět rozpoznatelní jako konkrétní uživatelé.

Informace o tom, jak spravovat nebo odstraňovat existující informace o Vás, naleznete na následujících stránkách podpory Facebooku: https://de-de.facebook.com/about/privacy#

Informace o těch údajích, které provozovatel platformy zpracovává prostřednictvím registrovaných a neregistrovaných návštěvníků naší Facebook fanouškovské stránky, doby uložení těchto údajů, kategorií příjemců (mj. včetně informací o zpřístupnění a výměně dat v rámci skupiny) stejně tak k přenosu údajů ve třetích zemích naleznete v následujícím odkazu: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Pokud by byly dotčené osoby sledovány přes zpracováním svých údajů prostřednictvím Facebook fanouškovské stránky, například pomocí cookies, uložením IP adresy nebo jiných srovnatelných technik, je provozovatel platformy povinen o tom informovat v souladu s čl. 26 odst. 1 GDPR. Dále je provozovatel platformy povinen informovat o účelech zpracování údajů, právních základech a při nasazení souboru session-cookies a tří souborů cookie s životností od čtyř měsíců do dvou let.

Bližší informace o tomto si můžete vyhledat na následujících odkazech:
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/policies/cookies/

 

(5) Shromažďování, zpracování a používání vašich osobních údajů z naší strany

Prostřednictvím naší fanouškovské stránky na Facebooku máte možnost reagovat na naše příspěvky, psát komentáře, vytvářet příspěvek na našich stránkách nebo nám posílat soukromé zprávy. Veškeré údaje, které jste v této souvislosti poskytli a zveřejnili, budeme používat a zpracovávat. Účelem tohoto zpracování údajů je výhradně komunikace s uživateli na základě oprávněného zájmu z naší strany (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

1. Kategorie subjektů údajů

Dotčené osoby jsou registrovanými a neregistrovanými návštěvníky naší fanouškovské stránky na Facebooku na sociální síti Facebook.

 

2. Údaje, které zpracováváme o návštěvnících zaregistrovaných na naší facebookové fanpage

 • Rozpoznání uživatele (uživatelské jméno), pod kterou jste se zaregistrovali

 • Sdílené údaje o profilu (např. jméno, povolání, adresa, kontaktní údaje, obrázky, zájmy a případně zvláštní osobní údaje, jako je náboženská příslušnost, zdravotní údaje atd.)

 • Data vytvářená během sdílení obsahu, výměny zpráv a komunikace

 • Nutné údaje v souvislosti se zpracováním smluv na žádost registrovaných návštěvníků

Kromě toho zpracováváme pouze pseudoanonymizované údaje, jako jsou statistiky a přehledy, jak je zacházeno s naší fanouškovskou stránkou, z poskytnutých příspěvků, stránek, videi a dalším obsahem, který je k dispozici (aktivita stránky, zobrazení stránek, To se mi líbí příspěvky, obecné demografické údaje, lokalita a informace související se zájmem k věku, pohlaví, zemi, městě, jazyce). Tyto pseudoanonymizované údaje nesmíme sloučit s odpovídajícími osobními údaji (charakteristiky přiřazení, jako jsou jména). To nám znemožňuje identifikovat jednotlivé návštěvníky. Ti nám zůstávají anonymní.

 

3. Údaje, které zpracováváme od neregistrovaných návštěvníků na naší Facebook fanouškovské stránky.

Pseudonymizované údaje, jako jsou statistiky a náhledy, k jakým interakcím dochází na naší fanpage, s příspěvky, stránkami, videi a jiným obsahem, který je přes ni dostupný (činnosti na stránce, vyvolání stránky, údaje o „To se mi líbí“, dosah, všeobecné demografické informace, informace o stanovišti, informace vztahující se k zájmům a o věku, pohlaví, zemi, městu, jazyku). Tyto pseudonymizované údaje nedokážeme propojit s odpovídajícími osobními údaji (přiřazovací znaky jako např. údaje o jménu). A proto nejsme schopni identifikovat jednotlivé uživatele. Tito pro nás zůstávají v anonymitě.

 

4. Původ údajů

Údaje shromažďujeme přímo u subjektů údajů nebo je získáváme od provozovatele platformy.

 

5. Účely zpracování údajů

Údaje zpracováváme především k účelům prezentace na veřejnosti. Kromě toho zpracováváme údaje za účelem komunikace a výměny údajů a také za účelem organizace akcí. Nakonec mohou být údaje rovněž zpracovávány za účelem navázání smluvních vztahů nebo realizace smluv.

 

6. Doba ukládání

Na základě dohody uzavřené s provozovatelem platformy podle čl. 26 odst. 1 GDPR je provozovatel platformy povinen údaje uchovávat a vymazat. Bližší informace o tomto si můžete vyhledat na následujícím odkazu:
https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

7. Kategorie příjemců

Přístup k námi zpracovávaným údajům mají pouze naši pracovníci a poskytovatelé služeb. Pokud subjekty údajů zveřejňují své údaje na naší facebookové fanpage, pak si je mohou kdykoliv prohlédnout jiní zaregistrovaní a příp. i nezaregistrovaní návštěvníci.

 

8. Předávání údajů do třetích států

Pokud subjekty údajů zveřejňují své údaje na naší facebookové fanpage, pak si tyto údaje mohou kdykoliv prohlédnout jiní zaregistrovaní a příp. i nezaregistrovaní návštěvníci na celém světě.
Přitom provozovatel platformy v rámci provozování naší facebookové stránky předává údaje do třetích států. Toto předávání údajů je zajištěno buď usnesením Evropské komise o přiměřenosti podle čl. 45 GDPR nebo vhodnými zárukami podle čl. 46 GDPR. Bližší informace o tomto si můžete vyhledat na následujícím odkazu: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Kromě toho je provozovatelka platformy certifikována podle Privacy Shield (Štít soukromí): www.privacyshield.gov/participant
Na základě ujednání o Štítu soukromí EU-USA (EU-US-Privacy-Shield) musí proto Facebook přiznat subjektům údajů také různá práva, která pak tyto subjekty údajů mohou uplatit přímo u Facebooku.


(6) Právní podklad

1. Zpracování údajů prováděné z naší strany:

Náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) na zpracování údajů převažuje nad zájmy, základními právy a základními svobodami subjektů údajů. Naším zájmem na zpracování je poskytnutí platformy s aktuálními informacemi, zlepšení naší nabídky a také našeho vystupování na webu, prezentace našeho podniku a efektivní komunikace s uživateli v případě otázek a ostatních záležitostí. Naproti tomu zpracováváme co možná nejméně osobních údajů subjektů údajů a využíváme možnost anonymizace/pseudonymizace, pokud je to možné v zájmu efektivní komunikace.

 

2. Zpracování údajů prováděné provozovatelem platformy:

Právní podklad, o který provozovatel platformy opírá zpracování údajů, si můžete vyhledat na následujícím odkazu: https://www.facebook.com/about/privacy/legal_bases

Pokud budou subjekty údajů vystopovány na základě shromažďování jejich údajů, a to ať už použitím cookies nebo srovnatelných technik nebo uložením IP adresy, vyžádá si provozovatel platformy předem souhlas subjektů údajů.

Provozovatel platformy je především povinen informovat subjekty údajů, k jakým účelům a na základě jakého právního podkladu dojde při prvním vyvolání fanpage i u neregistrovaných návštěvníků k vytvoření záznamů v takzvaném lokálním úložišti a zda jsou používány i osobní údaje nezaregistrovaných návštěvníků (např. IP adresa nebo jiné údaje, ze kterých se vytvoří osobní údaje) k vytváření profilů.


11. NAŠE VYSTOUPOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH 

Na sociálních sítích udržujeme veřejně přístupné profily. Jednotlivé sociální sítě, které používáme, naleznete dále níže.

Sociální sítě, jako je Facebook atd., mohou obvykle komplexně analyzovat Vaše chování uživatele, když navštívíte jejich webové stránky nebo webové stránky s integrovaným obsahem sociálních médií (např. tlačítky oblíbenosti nebo reklamních banerů) Návštěvou naší prezentace na sociálních médiích se spouští řada procesů zpracování souvisejících s ochranou údajů. Podrobně:

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na sociálních médiích a navštívíte naši prezentaci na sociálních médiích, může provozovatel portálu sociálních médií přiřadit tuto návštěvu k Vašemu uživatelskému účtu. Vaše osobní údaje však mohou být shromažďovány také v případě, že nejste přihlášeni nebo nemáte účet u příslušného portálu sociálních médií. V tomto případě probíhá shromažďování dat, například prostřednictvím souborů cookies, které jsou uloženy ve Vašem koncovém zařízení, nebo zachycením Vaší IP adresy.

Pomocí takto shromážděných údajů mohou provozovatelé portálů sociálních médií vytvářet uživatelské profily, ve kterých jsou uloženy Vaše preference a zájmy. Tímto způsobem můžete vidět zájmově orientovanou reklamu uvnitř i vně Vaší přítomnosti na sociálních médiích. Pokud máte účet u příslušné sociální sítě, může se zájmově orientovaná reklama zobrazit na všech zařízeních, na kterých jste přihlášeni nebo přihlášeni byli.

Prosím, vezměte kromě toho na vědomí, že nemůžeme sledovat všechny procesy zpracování na portálech sociálních médií. V závislosti na poskytovateli proto mohou provozovatelé portálů sociálních médií provádět další postupy zpracování. Detaily naleznete v podmínkách použití a ochraně údajů příslušných portálů sociálních médií.

Právní základ
Naše vystupování na sociálních médiích má zajistit co možná nejširší přítomnost na internetu. Jedná se zde o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR. Ty ze sociálních sítí iniciované procesy analýzy, mohou být založeny na různých právních základech, které jsou stanoveny provozovateli sociálních sítí (např. souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).
 

Odpovědní za práva a jejich uvedení v platnost
Když navštívíte některou z našich stránek sociálních médií (např. Facebook), jsme společně s provozovatelem platformy sociálních médií zodpovědní za postupy zpracování dat spuštěné během této návštěvy. Svá práva (informace, oprávnění, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů a stížnosti) můžete v zásadě uplatnit jak vůči nám, tak i vůči příslušnému provozovateli portálu sociálních médií (např. proti Facebooku).

Berte, prosím, na vědomí, že navzdory společné odpovědnosti provozovatelů portálů sociálních médií nemáme plný vliv na procesy zpracování dat portálů sociálních médií. Naše možnosti do značné míry závisí na firemní politice příslušného poskytovatele.

Doba uložení
Údaje shromážděné přímo námi prostřednictvím přítomnosti na sociálních médiích budou z našich systémů vymazány, jakmile bude účel jejich uložení vynechán, vyzvete nás k odstranění, odvolali jste Váš souhlas s uložením nebo odpadne-li účel pro ukládání dat. Uložené soubory cookies zůstanou ve Vašem koncovém zařízení, dokud je nesmažete. Závazná právní ustanovení – především doby pro uchovávání– zůstávají nedotčeny.

Nemáme žádný vliv na dobu uchovávání Vašich dat, která jsou uložena u provozovatele sociálních sítí pro jejich vlastní účely. Pro podrobnosti se obraťte, prosím, přímo na provozovatele sociálních sítí (např. v jejich zásadách ochrany osobních údajů, viz níže).

Sociální sítě podrobně

Facebook
Máme profil na Facebooku. Poskytovatelem je společnost Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA. Facebook disponuje certifikací na ochranu soukromí dle EU-USA „štítu soukromí“ (EU-US-Privacy-Shield)

Xing
(XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Německo) – prohlášení o ochraně údajů / výslovný nesouhlas: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.
 

YouTube

(Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko) – prohlášení o ochraně údajů:  policies.google.com/privacy, výslovný nesouhlas: adssettings.google.com/authenticated, Štít soukromí (Privacy Shield): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

 

Instagram

(Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) – prohlášení o ochraně údajů / výslovný nesouhlas: http://instagram.com/about/legal/privacy/.
 

Twitter

(Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) – prohlášení o ochraně údajů: twitter.com/de/privacy, výslovný nesouhlas: twitter.com/personalization, Štít soukromí (Privacy Shield): www.privacyshield.gov/participant.
 

LinkedIn

(LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irsko) – prohlášení o ochraně údajů www.linkedin.com/legal/privacy-policy , výslovný nesouhlas: www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out, Štít soukromí (Privacy Shield): www.privacyshield.gov/participant;

Informace podle čl. 13, 14 a 21 DSGVO pro obchodní partnery

Když to bude těžké, jsme opravdu silní.
Kdy je váš BMK moment?

Kontakty