Ochrana údajů

Ochrana údajů na portálu pro podáváni žádostí o práci

Prohlášení o ochraně údajů v oblasti portálu a managementu žádostí o pracovní místo ve skupině BMK
(BMK Group GmbH & Co. KG, BMK professional electronics GmbH, BMK electronic solutions GmbH & Co. KG, BMK electronic services GmbH)

Děkujeme vám za váš zájem o naši stránku kariéry. Vaše osobní údaje zpracováváme s maximální pečlivostí a diskrétností. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Vaše údaje zpracováváme výhradně v souladu s platnými právními předpisy, především s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a se spolkovým zákonem o ochraně údajů (BDSG, v novém znění). V následujícím vysvětlujeme, jak zpracováváme vaše osobní údaje v rámci žádosti o pracovní místo.

1. Správce - osoba odpovědná za zpracování údajů

Správcem podle čl. 4 odst. 7 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů
(GDPR) je

BMK Group GmbH & Co. KG,

Werner-von-Siemens-Straße 6

86159 Augsburg,

Telefon: +49 (0)821 – 20788 – 100,

Telefax: +49 (0)821 – 20788 – 101,

E-Mail: info@bmk-group.de (viz níže  Impressum).

2. Osoba pověřená ochranou údajů

Ve svém podniku jsme jmenovali osobu pověřenou ochranou údajů.

Marvin Schmidt 

fly-tech IT GmbH & Co. KG 

Winterbruckenweg 58 

86316 Friedberg

Telefon: 0821 207111 0

E-Mail: Datenschutz[at]bmk-group.de

pošta: poštovní adresa s dodatkem „osoba pověřená ochranou údajů“

3. Shromažďování údajů

V průběhu vaší online žádosti o pracovní místo jsou shromažďovány a zpracovávány údaje nezbytné k tomu, abychom se vaší žádostí o pracovní místo mohli zabývat. Přitom se jedná o:

 • jméno

 • příjmení

 • e-mailová adresa

 • podklady k žádosti o pracovní místo (průvodní dopis, životopis, vysvědčení, certifikáty a podobně, které jsou zprostředkované nahráním souborů)

 

Kromě toho máte možnost prostřednictvím formuláře žádosti o pracovní místo dobrovolně zaslat další údaje. Sem patří:

 • údaje o adrese

 • telefonní číslo

 • údaje o školách a povoláních (ukončení škol zkouškou, povolání)

 • fotografie

 

Při otevření naší stránky z vašeho prohlížeče jsou našim serverům automaticky zasílány technické informace. Zde se jedná o následující:

 • IP adresa

 • datum a čas požadavku

 • rozdíl časového pásma v porovnání s GMT (Greenwichský hlavní čas)

 • obsah požadavku (konkrétní stránka)

 • stav přístupu / stavový kód HTTP

 • přenesené množství dat

 • webová stránka, ze které požadavek přichází

 • prohlížeč

 • operační systém a jeho prostředí

 • jazyk a verze softwaru prohlížeče.

Shromažďování těchto údajů se provádí výhradně za účelem řádného zobrazení naší webové stránky na vašem systému a zaručuje stabilitu a bezpečnost webové prezentace.
 

Všeobecná upozornění o ochraně údajů

Prosím, respektujte také naše všeobecná upozornění o ochraně údajů týkající se dalších informací s ohledem na používání naší webové prezentace.

 

Webové fonty Google

Za účelem jednotného zobrazení používá tato stránka takzvané webové fonty, které poskytuje Google. Při otevření stránky nahraje váš prohlížeč potřebné webové fonty do mezipaměti (cache), aby se texty a druhy písem mohly správně zobrazit.
Za tímto účelem se musí vámi používaný prohlížeč spojit s Google servery. Tímto způsobem se Google dozví o tom, že přes vaši IP adresu byla otevřena naše webová stránka. Použití webových fontů Google se provádí v zájmu jednotného a odpovídajícího zobrazení našich online nabídek. Toto představuje oprávněný zájem ve smyslu GDPR.
Jestliže váš prohlížeč nepodporuje webové fonty, bude použito standardní písmo z vašeho počítače. Další informace o webových fontech naleznete na https://developers.google.com/fonts/faq a v prohlášení Google o ochraně údajů: https://www.google.com/policies/privacy/. 

4. Účely zpracování a právní podklad

Vaše osobní údaje z vaší žádosti o pracovní místo zpracováváme za účelem rozhodnutí o uzavření pracovního poměru s vámi. Právním podkladem je přitom § 26 odst. 1 ve spojení s odst. 8 S. 2 spolkového zákona o ochraně údajů (BDSG).
Vaše osobní údaje můžeme dále zpracovávat, jestliže je to nezbytné pro odvrácení právních nároků z jednání o žádosti o pracovní místo uplatněných proti nám. Právním podkladem tohoto je přitom čl. 6 odst. 1 f) GDPR (oprávněný zájem).
Jestliže proces žádosti o pracovní místo vyústí v pracovní poměr, budeme osobní údaje, které jsme od vás již obdrželi, dále zpracovávat pro účely pracovního poměru podle § 26 odst. 1 spolkového zákona o ochraně údajů (BDSG), dokud to bude nezbytné pro realizaci nebo ukončení pracovního poměru nebo pro výkon nebo plnění práv a povinností zástupce zájmů pracovníků, které vyplývají ze zákona nebo z kolektivní smlouvy, z provozní nebo služební dohody.

 

5. Předávání údajů třetím osobám

Tento portál pro žádosti o pracovní místa obsahuje pracovní místa všech podniků podnikové skupiny, a proto mohou být údaje z vaší žádosti o pracovní místo předány následujícím podnikům:

BMK Group GmbH & Co. KG,
BMK electronic solutions GmbH & Co. KG,
BMK professional electronics GmbH,

všechny:

Werner-von-Siemens-Straße 6

86159 Augsburg,

Telefon: +49 (0)821 – 20788 – 100,

Telefax: +49 (0)821 – 20788 – 101

E-Mail: info[at]bmk-group.de

nebo:

BMK electronic services GmbH 

Feldstr. 2 

86156 Augsburg 

Telefon: +49 821 45574-0 

Telefax: +49 821 45574-895

E-Mail: info[at]bmk-services.de

Zadáním svých údajů udělujete souhlas s používáním vašich údajů ve všech podnicích právně propojených s podnikovým koncernem.

Po zadání a předání vašich údajů budou tyto předány podniku

Hansalog Services GmbH

Manfred-Wörner-Straße 115

73037 Göppingen

který jsme pověřili provozováním tohoto portálu pro podávání žádostí o práci.

6. Předání údajů do třetí země

Předání údajů do třetí země se neuskutečňuje.

7. Doba uložení údajů z žádostí o pracovní místo

Údaje z vaší žádosti o pracovní místo se zpracovávají a ukládají zásadně po dobu procesu žádání o pracovní místo.
Pokud by nedošlo k uzavření pracovního poměru, budou vaše osobní údaje z žádosti o pracovní místo vymazány nejpozději do šesti měsíců po ukončení jednání o žádosti o pracovní místo.
Toto neplatí, pokud s námi uzavřete pracovní poměr, pokud vymazání brání smluvní nebo zákonná ustanovení, pokud je další uložení nezbytné pro účely dokazování nebo pokud jste výslovně souhlasili s delším uložením.
Při zahrnutí do složky žadatelů o pracovní místo budou vaše údaje uloženy maximálně dvanáct měsíců.

8. Bezpečnost údajů

Za účelem ochrany údajů shromážděných v rámci vaší žádosti o pracovní místo
před manipulací, ztrátou nebo neoprávněným přístupem jsme učinili rozličná technická a organizační opatření.
Všechny vámi osobně zprostředkované údaje budou přenášeny prostřednictvím všeobecně běžného a bezpečného standardu TLS (Transport Layer Security) v zaklíčované podobě. TLS je bezpečný a prověřený standard, který se používá také například v internetovém bankovnictví. Bezpečné TLS spojení poznáte mimo jiné podle dodatku .. nebo podle symbolu zámku v adresním řádku vašeho prohlížeče.

9. Vaše práva

Vůči nám máte následující práva týkající se vašich osobních údajů:

 • právo na informace,

 • právo na opravu nebo vymazání,

 • právo na omezení zpracování,

 • právo na námitku proti zpracování,

 • právo na přenositelnost údajů.

Za účelem výkonu svých práv se, prosím, obraťte na nás nebo na naši osobu pověřenou ochranou údajů.

Přitom máte právo na to, abyste si u příslušného dozorového úřadu zabývajícího se ochranou údajů podali stížnost na námi prováděné zpracování vašich osobních údajů:

Bavorský zemský úřad pro dozor nad ochranou údajů

Promenade 27 (Schloss)

91522 Ansbach

Telefon: 0049 (0) 981 53 1300,

Telefax: 0049 (0) 981 53 98 1300,

E-Mail: poststelle[at]lda.bayern.de

Když to bude těžké, jsme opravdu silní.
Kdy je váš BMK moment?

Kontakty