Ochrana údajů

Prohlášení o ochraně údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

1. Informace o shromažďování osobních údajů

(1) V následujícím poskytujeme informace o shromažďování osobních údajů při používání naší webové stránky. Osobní údaje jsou všechny údaje, které se vás osobně týkají, např. jméno, adresa, e-mailové adresy, uživatelské chování.
(2) Správcem podle čl. 4 odst. 7 obecného nařízení ES o ochraně osobních údajů (GDPR) je BMK Group GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens-Straße 6, 86159 Augsburg, telefon: +49 (0)821 – 20788 – 100, fax: +49 (0)821 – 20788 – 101, e-mail: info[at]bmk-group.de (viz naše Impressum).
Kontakt s naší osobou pověřenou ochranou údajů můžete navázat na Datenschutz[at]bmk-group.de nebo na naší poštovní adrese s dodatkem „Osoba pověřená ochranou údajů“.
(3) Jestliže se s námi spojíte prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře, pak u nás dojde k uložení vámi sdělených údajů (vaše e-mailová adresa, příp. vaše jméno a vaše telefonní číslo), abychom tak mohli zodpovědět vaše otázky. Údaje, které v této souvislosti vzniknou, vymažeme poté, co jejich uložení již nebude nutné, nebo omezíme jejich zpracování, pokud existují zákonné archivační lhůty.
(4) Pokud bychom za účelem jednotlivých funkcí naší nabídky chtěli využít pověřených poskytovatelů služeb nebo pokud bychom chtěli použít vaše údaje k propagačním účelům, budeme vás detailně informovat o příslušných postupech tak, jak je uvedeno níže. Přitom uvedeme i stanovená kritéria pro dobu uložení.
 

2. Vaše práva

(1) Ohledně osobních údajů, které se vás týkají, máte vůči nám následující práva:

 • právo na informace,

 • právo na opravení nebo vymazání,

 • právo na omezení zpracování,

 • právo na námitku proti zpracování,

 • právo na přenositelnost údajů.

(2) Přitom máte právo podat si u dozorového úřadu zabývajícího se ochranou údajů stížnost na námi prováděné zpracování vašich osobních údajů.

Příslušným dozorovým úřadem zabývajícím se ochranou údajů je
Bavorský zemský úřad pro dozor nad ochranou údajů, Promenade 27 (Schloss),
91522 Ansbach,
Telefon: 0049 (0) 981 53 1300,
Telefax:  0049 (0) 981 53 98 1300,
E-Mail: poststelle[at]lda.bayern.de

3. Shromažďování osobních údajů při návštěvě naší webové stránky

(1) Při pouze informativním použití webové stránky, tedy když se nezaregistrujete nebo když nám jiným způsobem neposkytnete informace, shromažďujeme pouze takové osobní údaje, které váš prohlížeč předá našim serverům. Jestliže si tedy budete chtít prohlížet naši webovou stránku, budeme shromažďovat následující údaje, které jsou pro nás nezbytné z technického hlediska, abychom vám mohli webovou stránku zobrazit a zajistit stabilitu a bezpečnost (právním podkladem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR):

 • IP adresa

 • datum a čas požadavku

 • rozdíl časového pásma v porovnání s GMT (Greenwichský hlavní čas)

 • obsah požadavku (konkrétní stránka)

 • stav přístupu / stavový kód HTTP

 • přenesené množství dat

 • webová stránka, ze které požadavek přichází

 • prohlížeč

 • operační systém a jeho prostředí

 • jazyk a verze softwaru prohlížeče.

(2) Dodatečně k výše uvedeným údajům se při používání naší webové stránky uloží na váš počítač cookies. U cookies se jedná o malé textové soubory, které se ukládají na vašem harddisku a jsou přiřazeny k prohlížeči, který používáte, a prostřednictvím nichž přitékají určité informace do místa, které cookies vyslalo (v tomto případě jsme cookies vyslali my). Cookies nemohou provádět žádné programy, ani přenášet viry na váš počítač. Slouží k tomu, aby byla internetová nabídka celkově uživatelsky příjemnější a účinnější.
(3) Používání cookies:
a) Tato webová stránka používá následující druhy cookies, jejichž rozsah a způsob fungování je vysvětlen v následujícím:

 • dočasné cookies (viz b)

 • trvalé cookies (viz c).

b) Dočasné cookies se vymažou automaticky, když zavřete prohlížeč. Patří sem především krátkodobé (session) cookies. Tyto uloží takzvané session-ID, pomocí nějž lze přiřadit rozličné dotazy vašeho prohlížeče ke společnému sezení. Díky tomu lze znovu rozpoznat váš počítač, když se vrátíte na naši webovou stránku. Krátkodobé cookies se vymažou, když se odhlásíte nebo když prohlížeč zavřete.
c) Trvalé cookies se automaticky vymažou po uplynutí určité zadané doby, která se může lišit v závislosti na konkrétním cookie. Cookies můžete kdykoliv vymazat v nastavení bezpečnosti svého prohlížeče.
d) Nastavení svého prohlížeče můžete nakonfigurovat dle svých požadavků a např. můžete odmítnout přijetí cookies třetích stran nebo všechny cookies. Upozorňujeme na to, že případně nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky.
 

4. Další funkce a nabídky naší webové stránky

(1) Vedle čistě informativního použití naší webové stránky nabízíme rozličné služby, které můžete v případě vašeho zájmu využívat. Za tímto účelem musíte zpravidla zadat další osobní údaje, které použijeme pro poskytování příslušné služby a pro které platí výše uvedené zásady pro zpracování údajů.
(2) Pro zpracování vašich údajů využíváme zčásti externí poskytovatele služeb. Tyto externí poskytovatele jsme pečlivě vybrali a pověřili, přičemž jsou vázáni našimi pokyny a pravidelně kontrolováni.
(3) Dále můžeme předávat vaše osobní údaje třetím osobám, jestliže společně s partnery nabízíme účast na akcích, výherní hry, uzavírání smluv nebo podobné služby. Bližší informace o tomto obdržíte při uvedení svých osobních údajů nebo níže v popisu nabídky.
(4) Jestliže naši poskytovatelé služeb nebo partneři mají své sídlo v zemi mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), budeme vás informovat o následcích této okolnosti v popisu nabídky.
 

5. Námitka proti zpracování vašich údajů nebo odvolání jejich zpracování

(1) Jestliže jste udělili souhlas se zpracováním vašich údajů, můžete ho kdykoliv odvolat. Takovéto odvolání ovlivní přípustnost zpracování vašich osobních údajů poté, co nás o odvolání souhlasu budete informovat.
(2) Jestliže zpracování vašich osobních údajů opíráme o posouzení zájmů, můžete podat námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Takový případ může nastat, jestliže zpracování není nutné především pro plnění smlouvy s vámi, což sdělujeme vždy v následujícím popisu funkcí. Při realizaci takovéto námitky vás žádáme o vylíčení důvodů, proč nemáme zpracovávat vaše osobní údaje tak, jak jsme to prováděli. V případě vaší odůvodněné námitky prověříme stav věci a zpracování údajů buď zastavíme, nebo přizpůsobíme nebo vám sdělíme své nutné důvody, které jsou hodné ochrany a na základě nichž budeme zpracování provádět i nadále.
(3) Samozřejmě že můžete kdykoliv podat námitku proti zpracování vašich osobních údajů k propagačním účelům a k účelům analýzy údajů. O své námitce proti propagaci nás můžete informovat na následujících kontaktních údajích:

BMK Group GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens-Straße 6, 86159 Augsburg, Telefon: +49 (0)821 – 20788 – 100, Telefax: +49 (0)821 – 20788 – 101, E-Mail: info[at]bmk-group.de

a

datenschutz[at]bmk-group.de

6. Začlenění YouTube videí

(1) Do své online nabídky jsme začlenili YouTube videa, která jsou uložena na www.YouTube.com a která lze přehrát přímo z naší webové stránky.
(2) Návštěvou webové stránky získá YouTube informaci, že jste vyvolali odpovídající podstránku naší webové stránky. Přitom se zprostředkují údaje uvedené v bodě 3. tohoto prohlášení. K tomuto dojde nezávisle na tom, zda YouTube poskytne uživatelský účet, přes který jste přihlášení, nebo zda žádný uživatelský účet neexistuje. Jestliže jste přihlášeni u Google, pak budou vaše údaje přiřazeny přímo k vašemu účtu. Jestliže si přiřazení k vašemu profilu na YouTube nepřejete, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. YouTube uloží vaše údaje jako uživatelské profily a použije je pro účely reklamy, výzkumu trhu a/nebo uspořádání své webové stránky podle příslušné potřeby. Takovéto vyhodnocení se provádí především (dokonce i v případě nepřihlášených uživatelů) za účelem poskytování reklamy dle příslušné potřeby a za účelem informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na naší webové stránce. Máte právo podat námitku proti vytvoření těchto uživatelských profilů, přičemž se však v takovémto případě musíte obrátit na YouTube.
(3) Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a o jejich zpracování ze strany YouTube obdržíte v prohlášení o ochraně údajů. V něm získáte také další informace o svých právech a možnostech nastavení za účelem ochrany vaší soukromé sféry: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de. Google zpracovává vaše osobní údaje také v USA a podřídil se Štítu soukromí EU-USA (EU-US-Privacy-Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

7. Začlenění Google Maps

(1) Na této webové stránce používáme nabídku Google Maps. Díky tomu vám můžeme ukázat interaktivní mapy přímo na webové stránce a umožníme vám pohodlné používání funkce map.
(2) Návštěvou webové stránky získá Google informaci, že jste vyvolali odpovídající podstránku naší webové stránky. Přitom se zprostředkují údaje uvedené v bodě 3. tohoto prohlášení. K tomuto dojde nezávisle na tom, zda Google poskytne uživatelský účet, přes který jste přihlášení, nebo zda žádný uživatelský účet neexistuje. Jestliže jste přihlášeni u Google, pak budou vaše údaje přiřazeny přímo k vašemu účtu. Jestliže si přiřazení k vašemu profilu na Google nepřejete, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Google uloží vaše údaje jako uživatelské profily a používá je pro účely reklamy, výzkumu trhu a/nebo uspořádání své webové stránky podle příslušné potřeby. Takovéto vyhodnocení se provádí především (dokonce i v případě nepřihlášených uživatelů) za účelem poskytování reklamy dle příslušné potřeby a za účelem informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na naší webové stránce. Máte právo podat námitku proti vytvoření těchto uživatelských profilů, přičemž se však v takovémto případě musíte obrátit na Google.
(3) Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a o jejich zpracování ze strany plug-in-poskytovatelů obdržíte v prohlášení poskytovatele o ochraně údajů. V něm získáte také další informace o svých příslušných právech a možnostech nastavení za účelem ochrany vaší soukromé sféry: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de. Google zpracovává vaše osobní údaje také v USA a podřídil se Štítu soukromí EU-USA (EU-US-Privacy-Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

8. Doplňující upozornění pro facebookovou fanpage (stránku)

(1) Společně zodpovědné osoby za zpracování

Nacházíte se na facebookové fanpage společnosti:

BMK Group GmbH & Co. KG
Werner-von-Siemens-Straße 6
86159 Augsburg
Telefon: +49 (0)821 – 20788 – 100
Telefax: +49 (0)821 – 20788 – 101
E-Mail: info[at]bmk-group.de

Za účelem poskytování zde nabízené informační služby využíváme technickou platformu facebook.com a služby společnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (v následujícím nazývaná “Facebook”).
Jako provozovatel fanpage jsme společně s Facebookem zodpovědní za zpracování ve smyslu zákonů o ochraně údajů. Dohodu podle čl. 26 odst. 1 GDPR naleznete na následujícím odkazu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

(2) Kontaktní údaje pro ochranu údajů

Kontaktní údaje naší osoby pověřené ochranou údajů naleznete v bodě 1‚ odst. 2. Osobu pověřenou ochranou údajů u provozovatele platformy lze kontaktovat přes následující odkaz: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

(3) Všeobecně o zpracování údajů

Upozorňujeme na to, že tuto facebookovou stránku a její funkce používáte na vlastní odpovědnost. Toto platí především pro používání interaktivních funkcí (např. komentování, sdílení, hodnocení).

(4) Automatické zpracování údajů při návštěvě naší facebookové fanpage

Při návštěvě naší facebookové stránky eviduje Facebook mimo jiné vaši IP adresu a také další informace, které se nacházejí na vašem počítači v podobě cookies. Tyto informace se používají proto, aby nám jako provozovateli facebookových stránek byly poskytnuty statistické informace o využívání facebookové stránky. Bližší informace k tomuto poskytuje Facebook na následujícím odkazu: de-de.facebook.com/help/pages/insights
Údaje, které byly o vás shromážděny v této souvislosti, zpracovává Facebook, přičemž jsou tyto případně předávány do zemí mimo rámec Evropské unie. Jaké informace Facebook získává a jak jsou tyto používány, popisuje Facebook všeobecnou formou ve svých směrnicích o používání údajů. Tam naleznete také informace o možnostech navázání kontaktu s Facebookem a také o možnostech nastavení reklamních oznámení. Směrnice o používání údajů jsou dostupné na následujícím odkazu: http://de-de.facebook.com/about/privacy

Kompletní směrnice Facebooku o údajích naleznete zde: https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy

Jakým způsobem Facebook používá údaje z návštěvy facebookových stránek pro své vlastní účely, v jakém rozsahu jsou činnosti na facebookové stránce přiřazovány k jednotlivým uživatelům, jak dlouho Facebook tyto údaje ukládá a zda jsou údaje z návštěvy facebookové stránky předávány třetím osobám, Facebook neuvádí vyčerpávajícím ani jasným způsobem a není nám to známo.

Při návštěvě facebookové stránky bude Facebooku odeslána IP adresa přidělená vašemu koncovému zařízení. Dle informací od Facebooku je tato IP adresa anonymizována (u “německých” IP adres) a po 90 dnech vymazána. Facebook dále ukládá informace o koncových zařízeních svých uživatelů (např. v rámci funkce „oznámení o přihlášení“); Facebook tak případně může přiřadit IP adresy jednotlivým uživatelům.

Jestliže jste aktuálně přihlášeni na Facebooku jako uživatelka či uživatel, nachází se na vašem koncovém zařízení cookie s vaší facebookovou identifikací. Díky tomu je Facebook schopen zjistit, že jste tuto stránku navštívili a jak jste ji používali. Toto platí také pro všechny ostatní facebookové stránky. Prostřednictvím tlačítek Facebooku nacházejících se na webových stránkách má Facebook možnost evidovat vaše návštěvy na těchto webových stránkách a přiřadit je k vašemu facebookovému profilu. Na základě těchto údajů je možné nabízet obsah nebo reklamu, které jsou přizpůsobené přímo vám.

Pokud tomu chcete zabránit, měli byste se z Facebooku odhlásit popř. deaktivovat funkci “zůstat přihlášený”, vymazat cookies přítomné na vašem přístroji a svůj prohlížeč zavřít a znovu otevřít. Tímto způsobem budou vymazány facebookové informace, které by vás mohly bezprostředně identifikovat. Díky tomuto budete moci použít naši facebookovou stránku, aniž by byla zjištěna vaše facebooková identifikace. Když budete chtít použít interaktivní funkce stránky (To se mi líbí, Okomentovat, Sdílet, Zprávy atd.), zobrazí se přihlašovací okno Facebooku. Po případném přihlášení jste pro Facebook opět rozpoznatelní jako konkrétní uživatelka/uživatel.

Informace o tom, jak lze spravovat nebo vymazat informace o vás, naleznete na následujících facebookových stránkách podpory: https://de-de.facebook.com/about/privacy#

Informace o příslušných údajích, které provozovatel platformy zpracovává o zaregistrovaných a nezaregistrovaných návštěvnících naší facebookové fanpage, o době uložení těchto údajů, o kategorii příjemců (mimo jiné také za účelem jejich odhalení a za účelem výměny údajů v rámci koncernu) a také o předávání údajů do třetích států si můžete vyhledat na následujícím odkazu: www.facebook.com/privacy/explanation
Pokud by byly subjekty údajů vystopovány přes facebookovou fanpage na základě zpracování jejich údajů, např. v důsledku použití cookies, uložení IP adresy nebo jiných srovnatelných technik, pak je provozovatel platformy povinen o tomto informovat na základě uzavřené dohody podle čl. 26 odst. 1 GDPR.
Na základě tohoto je provozovatel platformy povinen informovat o účelech zpracování údajů, o právním podkladu a o nasazení krátkodobých cookies a o cookies s dobou životnosti od čtyř měsíců do dvou let.

Bližší informace o tomto si můžete vyhledat na následujících odkazech:
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/policies/cookies/

(5) Shromažďování, zpracování a používání vašich osobních údajů z naší strany

Prostřednictvím naší facebookové fanpage máte možnost reagovat na naše příspěvky, psát komentáře, vytvořit vlastní příspěvek na naší stránce nebo nám posílat soukromé zprávy. Všechny údaje, které v této souvislosti uvedete a odhalíte, budou z naší strany použity a tedy zpracovány. Účelem tohoto zpracování údajů je výhradně komunikace s uživateli a uživatelkami na základě našeho oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

1. Kategorie subjektů údajů
Subjekty údajů v sociální síti Facebook jsou zaregistrovaní a nezaregistrovaní návštěvníci naší facebookové fanpage.

2. Údaje, které zpracováváme o návštěvnících zaregistrovaných na naší facebookové fanpage

 • Identifikace uživatele (uživatelské jméno), pod kterou jste se zaregistrovali

 • Schválené profilové údaje (např. údaje o jménu, povolání, adresa, kontaktní údaje, fotografie, zájmy a případně zvláštní osobní údaje, jako jsou náboženská příslušnost, zdravotní údaje atd.)

 • Údaje, které vzniknou při sdílení obsahu, při výměně zpráv a při komunikaci

 • Údaje, které jsou nezbytné v rámci realizace smlouvy na dotaz zaregistrovaných uživatelů

Kromě toho zpracováváme pouze pseudonymizované údaje, jako jsou:
Statistiky a náhledy, k jakým interakcím dochází na naší fanpage, s příspěvky, stránkami, videi a jiným obsahem, který je přes ni dostupný (činnosti na stránce, vyvolání stránky, údaje o „To se mi líbí“, dosah, všeobecné demografické informace, informace o stanovišti, informace vztahující se k zájmům a údaje o věku, pohlaví, zemi, městu, jazyku). Tyto pseudonymizované údaje nedokážeme propojit s odpovídajícími osobními údaji (přiřazovací znaky jako např. údaje o jménu). A proto nejsme schopni identifikovat jednotlivé uživatele. Tito pro nás zůstávají v anonymitě.

3. Údaje, které zpracováváme o návštěvnících nezaregistrovaných na naší facebookové fanpage
Pseudonymizované údaje, jako jsou statistiky a náhledy, k jakým interakcím dochází na naší fanpage, s příspěvky, stránkami, videi a jiným obsahem, který je přes ni dostupný (činnosti na stránce, vyvolání stránky, údaje o „To se mi líbí“, dosah, všeobecné demografické informace, informace o stanovišti, informace vztahující se k zájmům a o věku, pohlaví, zemi, městu, jazyku). Tyto pseudonymizované údaje nedokážeme propojit s odpovídajícími osobními údaji (přiřazovací znaky jako např. údaje o jménu). A proto nejsme schopni identifikovat jednotlivé uživatele. Tito pro nás zůstávají v anonymitě.

4. Původ údajů
Údaje shromažďujeme přímo u subjektů údajů nebo je získáváme od provozovatele platformy.

5. Účely zpracování údajů
Údaje zpracováváme především k účelům prezentace na veřejnosti. Kromě toho zpracováváme údaje za účelem komunikace a výměny údajů a také za účelem organizace akcí. Nakonec mohou být údaje rovněž zpracovávány za účelem navázání smluvních vztahů nebo realizace smluv.

6. Doba ukládání
Na základě dohody uzavřené s provozovatelem platformy podle čl. 26 odst. 1 GDPR je provozovatel platformy povinen údaje uchovávat a vymazat. Bližší informace o tomto si můžete vyhledat na následujícím odkazu:
https://www.facebook.com/privacy/explanation

7. Kategorie příjemců
Přístup k námi zpracovávaným údajům mají pouze naši pracovníci a poskytovatelé služeb. Pokud subjekty údajů zveřejňují své údaje na naší facebookové fanpage, pak si je mohou kdykoliv prohlédnout jiní zaregistrovaní a příp. i nezaregistrovaní návštěvníci.

8. Předávání údajů do třetích států
Pokud subjekty údajů zveřejňují své údaje na naší facebookové fanpage, pak si tyto údaje mohou kdykoliv prohlédnout jiní zaregistrovaní a příp. i nezaregistrovaní návštěvníci na celém světě.
Přitom provozovatel platformy v rámci provozování naší facebookové stránky předává údaje do třetích států. Toto předávání údajů je zajištěno buď usnesením Evropské komise o přiměřenosti podle čl. 45 GDPR nebo vhodnými zárukami podle čl. 46 GDPR. Bližší informace o tomto si můžete vyhledat na následujícím odkazu: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Kromě toho je provozovatelka platformy certifikována podle Privacy Shield (Štít soukromí): www.privacyshield.gov/participant
Na základě ujednání o Štítu soukromí EU-USA (EU-US-Privacy-Shield) musí proto Facebook přiznat subjektům údajů také různá práva, která pak tyto subjekty údajů mohou uplatit přímo u Facebooku.


(6) Právní podklad

1. Zpracování údajů prováděné z naší strany:
Náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) na zpracování údajů převažuje nad zájmy, základními právy a základními svobodami subjektů údajů. Naším zájmem na zpracování je poskytnutí platformy s aktuálními informacemi, zlepšení naší nabídky a také našeho vystupování na webu, prezentace našeho podniku a efektivní komunikace s uživateli v případě otázek a ostatních záležitostí. Naproti tomu zpracováváme co možná nejméně osobních údajů subjektů údajů a využíváme možnost anonymizace/pseudonymizace, pokud je to možné v zájmu efektivní komunikace.

2. Zpracování údajů prováděné provozovatelem platformy:
Právní podklad, o který provozovatel platformy opírá zpracování údajů, si můžete vyhledat na následujícím odkazu: https://www.facebook.com/about/privacy/legal_bases

Pokud budou subjekty údajů vystopovány na základě shromažďování jejich údajů, a to ať už použitím cookies nebo srovnatelných technik nebo uložením IP adresy, vyžádá si provozovatel platformy předem souhlas subjektů údajů.

Provozovatel platformy je především povinen informovat subjekty údajů, k jakým účelům a na základě jakého právního podkladu dojde při prvním vyvolání fanpage i u neregistrovaných návštěvníků k vytvoření záznamů v takzvaném lokálním úložišti a zda jsou používány i osobní údaje nezaregistrovaných návštěvníků (např. IP adresa nebo jiné údaje, ze kterých se vytvoří osobní údaje) k vytváření profilů.


9. Sociální média

BMK Group provozuje další podnikové profily v rámci sociálních sítí, aby mohla informovat uživatele, zájemce a ostatní třetí osoby o aktuálních zprávách a nabídkách. 
Zpracování osobních údajů uživatelů se provádí na základě našeho oprávněného zájmu na efektivním informování uživatelů a na efektivní komunikaci s uživateli podle čl. 6 odst. 1 písm. f. GDPR. Jestliže příslušní poskytovatelé požádají uživatele o souhlas s výše popsaným zpracováním údajů, pak je právním podkladem zpracování čl. 6 odst. 1 písm. a., čl. 7 DSGVO.
Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány mimo rámec Evropské unie. Další informace získáte níže u příslušného poskytovatele:

Xing
(XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Německo) – prohlášení o ochraně údajů / výslovný nesouhlas: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.
 

YouTube

(Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko) – prohlášení o ochraně údajů:  policies.google.com/privacy, výslovný nesouhlas: adssettings.google.com/authenticated, Štít soukromí (Privacy Shield): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.
 

Instagram
(Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) – prohlášení o ochraně údajů / výslovný nesouhlas: http://instagram.com/about/legal/privacy/.
 

Twitter
(Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) – prohlášení o ochraně údajů: twitter.com/de/privacy, výslovný nesouhlas: twitter.com/personalization, Štít soukromí (Privacy Shield): www.privacyshield.gov/participant.
 

LinkedIn
(LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irsko) – prohlášení o ochraně údajů www.linkedin.com/legal/privacy-policy , výslovný nesouhlas: www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out, Štít soukromí (Privacy Shield): www.privacyshield.gov/participant.

 
Informace podle čl. 13, 14 a 21 DSGVO pro obchodní partnery

Když to bude těžké, jsme opravdu silní.
Kdy je váš BMK moment?

Kontakty