Vývoj elektroniky

Vývoj elektroniky

Pokrok vyžaduje týmovou práci - S námi jako s integrálním partnerem v oblasti VÝVOJE poznáte rozdíl.

Zde naleznete nejdůležitější údaje a fakta o vývoji elektroniky.

BMK přehled údajů

Spektrum činností  

Design produktů, uspořádání, software, hardware, schvalování, vývoj testování, sériová výroba, management dodavatelského řetězce

Údaje a fakta 

> 100 vyvinutých produktů
> 600 projektů uspořádání 
management požadavků Polarion

Nejlepší vítěz EMS

Vývojová služba
Inteligentní EMS
Špičkové výrobní technologie
Řízení obsolescence-zastaralosti

Osvědčení

ISO 9001:2015 , ISO14001:2015, ISO 50001:2011, DIN EN ISO/IEC 80079-34:2011, Ex certifikace (ATEX), IATF 16949

Integrálním partnerem v oblasti vývoje

BMK je integrálním partnerem v oblasti vývoje, který kombinuje své know-how z různých oborů s aplikačními vědomostmi specifickými pro konkrétního zákazníka.
Díky aktivní spolupráci s náročnými zákazníky se vytváří transparentnost plnění v oblasti nákladů, času a výsledku.

 • průběžný projektový management

 • zákaznické týmy šité na míru 

 • schopnost rychlého rozhodování 

 

Vývoj elektroniky
Vývoj elektroniky

Vývoj elektroniky

Jsme integrálním partnerem v oblasti vývoje pro náročné zákazníky.

Přebíráme odpovědnost za:
 • design produktu 

 • schvalování 

 • proces / vývoj testování

 • sériovou výrobu 

 • management dodavatelského řetězce

 • Zkracujeme dobu uvedení na trh s paralelizací vývoje, nákupu a výroby 

 • Díky transparentnímu procesu vývoje s Polarionem

Vývoj elektroniky

Úspěch zákazníků prokazatelně podporujeme pomocí následujícího:

 • Embedded řízení způsobilá pro loT a šitá na míru

 • Rozšiřitelný firmware a bootloader nezávislý na platformě 

 • Aplikačně optimalizovaná analog. řešení 

 • FuSi know-how pro průmysl, železnici a Ex produkt

 • Uspořádání s více než 2000 osvědčenými tvary pro vysokorychlostní, nízkoenergetické / vysokoenergetické aplikace

 • Silná síť partnerů pro schvalování, databáze, grafickou vizualizaci, webové služby, mechaniku, průmyslový design 

Vývoj elektroniky
Vývoj elektroniky
Vývoj elektroniky
Vývoj elektroniky
Vývoj elektroniky - referenční projekt
Vývoj elektroniky - referenční projekt
Vývoj elektroniky - referenční projekt
Vývoj elektroniky - referenční projekt
Vývoj elektroniky - referenční projekt

Referenční projekty

Projekty lze přiřadit oborům průmyslová elektronika, energetická technika / technika životního prostředí, technika budov, Smart Home, zesíťování, embedded systémy a technika vozidel. Na tomto širokém poli aplikací vyvíjí BMK zákaznická řešení šitá na míru.

Zde několik příkladů:
 • Řízení modulů s tiskovou hlavou pro tiskárny keramických předmětů 

 • Elektronické vodoměry

 • Komunikační modul pro inteligentní sítě (smart grid)

 • Ovládání dveří pro kolejová vozidla 

 • Centrální řízení pro automatizaci budov

Uspořádání

Zkušenosti z více než 600 projektů uspořádání PCB natečou do vašeho produktu

Silné stránky a činnosti:
 • CAD systémy s Altium Designer a Mentor Graphics Expedition

 • Návrhy v souladu s elektromagnetickou kompatibilitou v rozličných technologických oblastech 

 • PCB antény 

 • Kontrola kolizí na základě 3D dat 


Zohlednění výrobních aspektů:
 • Výrobně optimalizovaná Footprint Library

 • DFM (Design For Manufacturability - design s ohledem na snadnou vyrobitelnost)

 • DFT (Design For Testability - design s ohledem na snadné testování)

Rozvržení - Vývoj elektroniky
Rozvržení - Vývoj elektroniky

Když to bude těžké, jsme opravdu silní.
Kdy je váš BMK moment?

Kontakty